بایگانی برچسب ها: چند همسری

بررسی چند همسری از دیدگاه اسلام

بررسی چند همسری از دیدگاه اسلام

خوشبخت شدن و رستگاری در زنذگی زناشوئی هر شخصی صفا، صمیمیت، گذشت، فداکاری، وحدت و یگانگی است. و همه اینها در چند همسری به خطر می افتد. گذشته از وضع ناهنجار زنان و فرزندان دو مادره، از نظر خود مرد آنقدر مسؤولیتهای تعدد زوجات سنگین و خرد کننده است که رو آوردن به آن پشت کردن به مسرت و آسایش است. اکثر مردانی که از تعدد زوجات راضی و خشنودند آنها هستند که عملا از زیر بار مسؤولیتهای شرعی و اخلاقی آن شانه خالی می کنند، زنی را مورد توجه قرار دا...

ادامه مطلب