اعتیاد و مواد مخدر

آشنایی با ماری جوانا

آشنایی با ماری جوانا

  احتمالا شما نز اسم این ماده مخدر را شنیده اید در این مقلاله سعی داریم که آشنایی کاملتری با این ماده مخدور خانمان سوز خدمتتون ارائه کنیم اری جوانا بیشتر از قسمت های فوقانی برگ ها، گل و تخمک های شکفته شده بوته شاهدانه از جنس ماده که بریده و خنک شده، تهیه می شود. عنصر روان گردان موجود در گیاه شاهدانه دلتا 9 تتراهیدروکانابینول (THC) است که در رزین این گیاه متمرکز است. غلظت این ماده در فراوده های مختلف این گیاه فرق می کند (این غ...

ادامه مطلب