بایگانی برچسب ها: اشتباهات بدنسازی

اشتباهات ساده ولی بزرگ در بدنسازی

اشتباهات ساده ولی بزرگ در بدنسازی

انجمن ACE آمریکا که در مورد تمرینات بدنسازی تحقیق کرده و به تربیت مربی می پردازد روی بیش از ۳۰۰۰ مربی خود بررسی و تحقیق انجام داده است تا 8 اشتباه شایع در مورد تمرینات را بدست اورد که نتایج را در ذیل می خوانید : ۱- انجام ندادن حرکات کششی کافی ۲- برداشتن وزنه های سنگین تر از توان بدن ۳- گرم نکردن بدن پیش از اجرایی تمرینات هوازی ۴- عدم سرد کردن بدن پس از هر فعالیت تمرینی ۵- اجرای تمرینات با شدت بسیار زیاد ۶- عدم نوشیدن آب کافی 7- اجرای تمرینات ...

ادامه مطلب