مطالب مختلف دینی

شب اول عروسی

شب اول عروسی

همیشه موقع تبلیغ دین مقدس اسلام گفته میشه که اسلام تمام نیازهای انسان را مدنظر قرار داده است و همواره سعی می کند تا به انسان بیاموزد که برای رفع نیازهای خود، چگونه رفتار کند. متاسفانه در این بین مسائلی هستند که در راه آموزش آن ها کوتاهی شده است، و از جمله ی مهمترین این مسائل، آموزش مسائل جنسی و آموزش آداب و روش های مقاربت است، به طوری که در بین بعضی از مردم، بیان و آموزش مسائل جنسی، تبدیل به یک کابوس بسیار بزرگ شده است. اما واقعا آیا اس...

ادامه مطلب

متن صیغه محرمیت

متن صیغه محرمیت

  گاهی زن و مرد میخواهند خودشان صیغه عقد را جاری کنند، بعد از آن که مدت و مهریه معین شود برای این مورد، زن باید بگوید:   زوّجتُکَ نفسی فی المّدت المعلومۀِ علی المهرِ المعلوم؛ من خودم را به همسری تو در آوردم با مدت معین و با مهر معین.   بعد باید مرد بگوید: قَبِلتُ؛ قبول کردم. صیغه عقد موقت می‌تواند فقط توسط یکی از طرفین (مرد یا زن) خوانده شود. مثلا اگر مرد صیغه را می‌خواند، ابتدا به زن بگوید: آیا من وکیلم تو را به مدت ...

ادامه مطلب

بختک وجود دارد یا نه؟

بختک وجود دارد یا نه؟

شما به بختک اعتقاد دارید؟ پیشنهاد میکنیم مطلب زیر را تا آخر دنبال کنید بَختَک حالت اختناق و سنگینی است که گاهی در خواب به انسان دست می‌دهد، رؤیای وحشتناک توأم با احساس خفقان و سنگینی بدن که انسان را از خواب می‌پراند. خفتک، خفتو، برفنجک، درفنجک و فرنجک و فدرنجک و برغفج و برخفج و خفج و فرهانج و کرنجو، سکاچه و تپتپو هم گفته شده به عربی کابوس می‌گویند.   پارس ناز : عوام احساس سنگینی را که گاه اوقات به شخصی که خوابیده دست می‌دهد به وسیله...

ادامه مطلب

حق و حقوق زن در ازدواج از نظر اسلام

حق و حقوق زن در ازدواج از نظر اسلام

حقوق زن در ازدواج از نظر اسلام   در ازدواج دائم زن مهریه, نفقه, ارث و حق همخوابگی با شوهر دارد به خلاف ازدواج موقت كه در آن زن فقط حق مهریه دارد و نفقه و ارث و حق همخوابگی ندارد البته می تواند در ضمن عقد شرایطی را با رضایت طرفین قرار دهند كه در این صورت عمل مطابق آن واجب می شود.   سوال: آیا در ازدواج موقت، بخشش مدت باقیمانده با استفاده از پیامک امکان‌پذیر است؟ بخشش باقیمانده مدت در ازدواج موقت، صیغه خاصی ندارد و نیازی نیس...

ادامه مطلب